ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Besiedka Úcta k starším

Október je mesiac Úcty k starším, a pripomína nám, aby sme si uctili starých rodičov a dali im najavo svoju náklonnosť.

Žiacky parlament v spolupráci s prvákmi a žiakmi 2. stupňa, dňa 25.10.2016 zorganizoval Besiedku pre starých rodičov, aby sme dali úctu tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám lepšie žilo. Úctu tým, ktorí sa každý deň vzdávajú radostí, ktoré im život ponúka, aby urobili šťastnými nás.

Žiaci našej školy sú naozaj šikovní, zložili a recitovali básne o starých rodičoch, spievali piesne, hrali na hudobných nástrojoch, zahrali divadielko, starí rodičia si to naozaj užívali a boli dojatí.

Milá babka, milý dedko ďakujeme vám za všetko!

Mgr. Iveta Pitáková, Mgr. Zuzana Kovalčíková, Mgr. Michaela Burtovská© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov