ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Halloween

Vo štvrtok 27.10. 2016 posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci 1.stupňa pripomenuli Halloween. Do školy prišli oblečení aj v strašidelných maskách, a tak si pripomenuli tradíciu z čias starých Keltov. Žiaci sa na anglickom jazyku, ale aj v rámci multikultúrnej výchovy oboznámili so sviatkom Halloween, ktorý je oslavovaný v anglicky hovoriacich krajinách, a počas veľkej prestávky sa uskutočnila promenáda strašidiel po chodbách školy.

Sviatok Halloween má svoj pôvod v Írsku, kde Kelti už stovky rokov koncom októbra oslavovali sviatok „mŕtvych-neživých“. Signalizoval koniec úrody a začiatok zimy. V novembri sa Keltom zásoby znížili a nastávala zlá doba. Práve podľa keltských tradícií sa v noci na prvého novembra vracali domov duše mŕtvych a hľadali svojich príbuzných, preto im v oknách nechávali vydlabané repy so sviečkami, aby im posvietili na cestu. Chceli sa však vyhnúť, aby do ich tiel nevošli zlí duchovia, tak si maľovali tváre a prezliekali sa do starých šiat.

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov