ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Bubnovačka

Dňa 16. novembra 2016 sme sa zapojili do 3. ročníka Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť 2016!“. Ukázali sme, že hlas detí je pre nás dôležitý.

Pri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, organizovalo Centrum Slniečko, n. o. v spolupráci s Bubnovou show CAMPANA BATUCADA tretí ročník Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť 2016!“ Jej cieľom bolo upozorniť na potrebu počúvať hlas detí a rešpektovať ich ako rovnocenných nositeľov ľudských práv.

Bubnovačka začínala 16. novembra 2016 o 10:00 na Svätoplukovom námestí v Nitre. Pridať sa mohol každý a mohol si priniesť čokoľvek, čím je možné bubnovať. Rytmus bubnovania strážil Igor „Presidente“ Holka a CAMPANA BATUCADA.

K bubnovačke sa mohli v rovnakom čase pripojiť aj školy a organizácie na Slovensku, ktorým osud detí nie je ľahostajný. Zapojiť sa mohli akoukoľvek formou – bubnovaním v laviciach, na chodbe, na dvore, či kdekoľvek v meste. My sme bubnovali v triedach na bubienkoch a na laviciach paličkami, ceruzkami, plastovými fľašami a bolo nás poriadne počuť.

M. Antalicová, Mgr. H. Tereňová, Mgr. Z. Šaušová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov