ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Mikuláš v škole

Tradične aj tento rok 6. decembra pri vchode vo vestibule školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom vítali a obdarovali žiakov sladkým perníkom.

Celé dopoludnie mal Mikuláš s pomocníkmi plno práce, navštívili 24 tried, kde rozdávali balíčky, ktoré pripravili triedne učiteľky.

Deti vítali Mikuláša básničkami a úprimne sa tešili, že ich prišiel navštíviť a nezabudol aj na sladkosti.

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš?
Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky.
Milý Mikuláš, príď k nám o rok zas!

Mgr. Iveta Pitáková, Mgr. Hana Tereňová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov