ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vianočná akadémia 2016

Na „Čas radosti veselosti“ sa v popoludňajších hodinách dňa 16. 12. 2016 o 16:00 hod. premenila naša telocvičňa, kde sa konala Vianočná akadémia.

Žiaci našej školy od najmenších prváčikov až po najstarších deviatakov si pripravili pre rodičov, starých rodičov a príbuzných vianočné piesne, koledy, divadielka, ale aj tance, ktoré boli odmenené neutíchajúcim potleskom.

Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom, vychovávateľkám a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave tejto akadémie, čím sme všetci mali možnosť zažiť nádherné čarovné predvianočné popoludnie plné radosti a veselosti a odniesli sme krásny kultúrny zážitok.

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov