ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vianočné trhy 2016

Deň 16.12. 2016 bol skutočne dňom radosti, pretože od 14:00 hod. sa naša školská jedáleň premenila na vianočné trhovisko, kde každá trieda vo svojom „stánku“ predávala vianočné výrobky, ktoré si pripravili šikovnými rúčkami za pomoci kreatívnych pedagógov, vychovávateliek a rodičov aj na predvianočných workshopoch vo svojich triedach.

Žiaci si počas predaja otestovali svoje komunikačné zručnosti a finančnú gramotnosť. Každá trieda si chcela zarobiť čo najviac peňazí do triedneho fondu, preto tým najmenším pomáhali predávať aj rodičia a triedni učitelia.

Naše vedenie ZRŠ nám opäť aj tento rok pripravili pre všetkých prítomných predávajúcich a nakupujúcich výborný vianočný punč.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť. Za všetky deti vám ďakujeme!

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov