ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Hiezdoslavov Kubín

Recitačná súťaž Hiezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov v oblasti umeleckého slova. Vedie ich k sebavzdelávaniu, k efektívnemu využívaniu voľného času a k súťaživosti.

Aj naša ZŠ M. R. Štefánika roky udržiava túto tradíciu a každoročne poriada triedne kolá a potom školské kolo z víťazov triednych kôl. Nebolo tomu inak ani v tomto roku.Veľký záujem žiakov I. stupňa predčil naše očakávania. Svedčí o tom aj 26 účastníkov školského kola žiakov I. stupňa.

Porota sa pri svojom hodnotení sústredila na viacero kritérií. Od výberu textu, kontaktu s obecenstvom, spisovnosť jazyka až po osobný zážitok a osobné poňatie textu v prednese.

Súťaže sa zúčastnilo 26 recitátorov.

Próza:
1. miesto. S. Pamulová
2. miesto V. Handlovská
L.S. Beňová

Poézia:
1. B. Burtovská
2. T. Ručková
3. M. Melioris

Víťazom ako aj všetkým zúčastneným blahoželáme.

Mgr. A. Tomčíková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov