ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Kreatívne podnikanie s p. Ing. Alexandrom Cimbaľákom

V piatok 17. 2. 2017 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji uskutočnila motivačná prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka s p. Ing. Alexandrom Cimbaľákom, ktorý je uznávaným podnikateľom a lektorom.

(Projekt Kreatívne podnikanie už získal viacero medzinárodných ocenení. Najvýznamnejšie z nich je udelenie prvého miesta „Stevie Award Winner“ v celosvetovej súťaži International Business Awards. Sám p. Alexander získal v roku 2007 ocenenie Začínajúci podnikateľ roka 2006 a odvtedy vyhral už desiatky medzinárodných podnikateľských cien. -zdroj internet).

Prednáška bola zameraná motivačne poukázaním na príbehy osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik počítačov, internetu, facebooku a iných. Jej nosnú myšlienku tvorilo vyzdvihnutie vízie, kreativity a odvahy realizovať vlastné nápady (za predpokladu, že dokážeme analyzovať perspektívu vývoja a udržateľnosti projektu). P. Cimbaľák žiakov zaujal príbehmi zo života ako profesijného, tak aj súkromného. Svoju prednášku obohacoval o vtipné momenty a zážitky z vlastných skúseností. Svojím rozprávaním neidealizoval. Naopak, načrtol aj negatívne skúsenosti a problémy, s ktorými zápasí on ako podnikateľ, aj iné veľké, či menšie obchodné spoločnosti. Žiaci si prednášku vypočuli so záujmom, niektorých to podnietilo zamyslieť sa nad svojimi plánmi, možno začať premýšľať o možnostiach, ktoré majú.

V spolupráci s p. Cimbaľákom a na základe záujmu žiakov a učiteľov by sme chceli v projekte pokračovať a aktívne zapojiť najmä žiakov 2. stupňa do riešenia projektových úloh súvisiacich so získavaním životných zručností a kompetencií a s profesijnou orientáciou.

Mgr. Zuzana Bednárová

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov