ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Energoland

2.marca 2017 sa triedy siedmeho ročníka vydali na exkurziu do ENERGOLANDU v Mochovciach. 33 interaktívnych sekcii nám poskytli informácie o rôznych energiách. Ich vyuźití, pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Zistili sme, ako človek nakladal s energiou v minulosti a dnes.

RNDr. Dana Žamborová, Mgr. Renáta Pivarníková.© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov