ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Deň vedy a techniky

Žiaci 6. ročníka sa aj tento rok zúčastnili Dňa vedy a techniky v Slovenskej akadémii vied v Ivanke pri Dunaji. Žiaci ako odmenu za pripravený program mali nakresliť obrázok na tému "Ako si predstavujem vedu" alebo "Čo sa mi najviac páčilo na práci vedcov".

Na 3. mieste sa umiestnila Petra Chalányiová, na 2. mieste Martin Chudý a na 1.mieste sa umiestnila Nela Matúšová.

Žiaci dostali krásne knihy a sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým pracovníkom, ktorí našim žiakom venovali svoj čas a pustili ich medzi seba a svoje pokusy.

Ing. Viera Lešková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov