ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Filmová noc v škole

Aj tento rok sa v našej škole dňa 10.3. - 11.3. 2017 konal 2. ročník Filmovej noci v škole, ktorého sa zúčastnilo 135 žiakov z 5. - 9. ročníka a 13 pedagógov. Pri vstupe do školy každý žiak podpísal prezenčnú listinu a dostal identifikačný náramok. Žiaci si odložili svoje veci do pripravených tried, kde mali priestor aj na odpočinok.

Premietalo sa od 18,00hod. v siedmich triedach, v každej triede boli zodpovední 2 členovia žiackeho parlamentu a 1 pedagóg. Pri vstupe do každej triedy bol umiestnený zoznam filmov s časovým harmonogramom, žiaci tak mali možnosť naplánovať si svoj harmonogram pozerania filmov počas celej noci.

Najobľúbenejším žánrom počas tejto Filmovej noci boli Animované filmy.

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov