ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Aj v našej škole sa kladie dôraz na vyučovanie nielen cudzích jazykov, ale i toho nášho - materinského. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sme sa umiestnili na 1. mieste v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Náš žiak, Martin Bednárik, obhájil svoje prvenstvo zo školského kola nielen v okresnom a krajskom kole, ale napokon aj v tom celoštátnom. Dúfame, že aj v ďalších rokoch sa nám podarí prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Martinovi srdečne blahoželáme!

Mgr. Martina Zigová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov