ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Burza kníh

Na našej škole sa stalo pekným zvykom, že mesiac Marec je vždy venovaný Burze kníh. Počas tohto mesiaca máme rôzne aktivity zamerané na čitateľskú gramotnosť, preto organizujeme maratóny v čítaní, súťaž o naj ... čitateľa v triede, čítanie obľúbenej knihy, prezentácia knihy spolužiakom a mnohé ďalšie, čím si vytvárame vzťah k čítaniu. Učíme sa, že na čítanie kníh by sme si pravidelne mali nájsť čas, pretože pre našu myseľ má čítanie kníh podobný účinok, ako pre naše telo cvičenie.

Aby nám knihy po prečítaní nezapadli prachom, žiaci nosia počas celého mesiaca Marec knihy do školy, ktoré chcú ponúknuť iným na čítanie.

Aj tento rok sa Burza kníh konala 31. 3. 2017, do ktorej nám množstvom kníh prispel aj Obecný úrad, pretože prebehla revitalizácia Obecnej knižnice, a tak žiaci mali široký výber kníh z rôznych literárnych žánrov.

Všetkým srdečne ďakujeme!

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov