ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Erasmus 2016: Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe

Aj v roku 2016 sme boli úspešní pri podávaní náročnej žiadosti o grant z programu Erasmus plus určeného na vzdelávanie učiteľov.

V rámci projektu Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe absolvovali 4 pedagógovia vynikajúce kurzy v zahraničí. Erika Boberová sa zúčastnila kurzu nemčiny pre učiteľov v Regensburgu, Zuzana Bednárová a Iveta Pitáková navštívili viacero škôl vo Fínsku a v estónskom Talline a David Ručka absolvoval fascinujúci kurz angličtiny a írskej kultúry v Corku. Moderné poznatky využívajú pri vyučovaní a delia sa o ne s kolegami v škole, ale i mimo ňu. Nadviazali družbu s kolegami z mnohých krajín. Usporiadali tiež dva domáce semináre, kde sme sa pomocou prezentácií, pesničiek, aktivít a pracovných listov delili o svoje skúsenosti a zručnosti.

Prinášame tu ich postrehy.

Erika Boberová: Nemčina v nemeckom prostredí
Iveta Pitáková, Zuzana Bednárová: Štruktúrovaná študijná návšteva a tréningový seminár – Fínsko
David Ručka: Írske vzdelávacie dobrodružstvo
Fotogaléria


Nemčina v nemeckom prostredí

V školstve pôsobím druhý rok a zúčastniť sa mobility Erasmus+ bolo pre mňa veľkou výzvou na zlepšenie komunikácie, ale aj na načerpanie nových poznatkov pre vyučovanie nemčiny.

V termíne od 1.augusta do 12.augusta som sa zúčastnila na „AuffrischungskursDeutschlehrer“ v Regensburgu. Ubytovaná som bola priamo v škole, spolu s kolegyňou z Maďarska.

Kurz pre učiteľov bol rozdelený na povinnú časť a na nepovinné popoludňajšie akcie. Dopoludňajšie vyučovanie bolo vedené lektorkou Barbarou a popoludňajšie hodiny sme mali vždy s inými lektorkami, ktoré nám poskytli množstvo materiálov a námetov pre výučbu nemčiny, ktoré sme si na hodine mohli spoločne precvičiť.

V skupinke, ktorú som počas celého kurzu navštevovala, bolo 11 účastníkov (1 Bulharsko, 3 Česká republika, 2 Maďarsko, 4 Poľsko, 1 Slovensko). Navzájom sme si vymenili poznatky z oblasti školského systému, ktoré sme následne porovnávali. Lektorka Barbara nám pripravila pracovný list, na ktorom sme mohli vidieť, ako funguje školský systém v Nemecku. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože v každej krajine funguje školský systém inak.

V Regensburgu sme navštívili okrem iného pamätníkvýznamných osobností nemeckého jazykaWalhalla, zámok ThurnundTaxis alebo továreň BMW.

Témy a aktivityboli pre mňa veľkým prínosom. Získala som veľa nových inšpirácií, ktoré môžem využiť nielen na hodinách nemeckého jazyka, ale aj na hodinách slovenčiny. Spoznala som tiež nových a skvelých ľudí, s ktorými sme si vymenili množstvo informácií a skúseností.

Kurz som ukončila certifikátom a som rada, že som sa mohla zúčastniť tohto vzdelávania a verím, že aj v budúcnosti sa mi naskytne takáto príležitosť.

Erika Boberová

Štruktúrovaná študijná návšteva a tréningový seminár – Fínsko

Fínsko sa vyznačuje dosahovaním najlepších vedomostných výsledkov podľa merania PISA. Aj my sme mali možnosť v rámci mobility učiteľov navštíviť Fínsko v dňoch 9.-15.10.2016, kde sme absolvovali semináre, navštívili sme základné školy, komunikovali s riaditeľmi a učiteľmi škôl, absolvovali výchovno-vzdelávací proces a rôzne druhy poznávacích exkurzií.

Vzdelávacieho študijného pobytu sa nás zúčastnilo 150 učiteľov z rôznych štátov EÚ.V prvý deň sme boli rozdelení do menších skupín (13-15) podľa kategórie pedagogického zamestnanca a pozície. Mali sme možnosť podeliť sa o svoje skúseností, prezentovať vzdelávací program našej krajiny, a zároveň načrieť do vzdelávacích systémov iných krajín EÚ.

Prednášku o fínskom vzdelávacom systéme, postrehoch a skúsenostiach viedla Anna Ikonen, pôvodom z Poľska, ktorá učí na LaureaUniversity - Aplikované vedy v Espoo. V rámci jej prednášky boli pozvaní aj zahraniční študenti, ktorí nám prezentovali štúdium na tejto univerzite, chválili prístup pedagógov a vzdelávací systém. Anna Ikonen svoju prednášku zakončila veľmi peknou myšlienkou: „Pracovať ťažko na niečom, o čo sa nezaujímame sa volá stres, ale pracovať na niečom, čo máme radi sa volá vášeň“.

Mali sme možnosť navštíviť základnú školuIivisniemi v Espoo, kde nás privítal riaditeľ základnej školy JuhaniKurronen, ktorý nám predstavil školu, prezentoval nové Curriculum, ktoré majú vypracované na 10 rokov. Veľmi nás zaujala dielňa na pracovné vyučovanie, v ktorej majú špeciálne píly, vŕtačky, špeciálne odsávanie prachu a ďalšie náradia, s ktorými žiaci školy pracujú počas vyučovania. V telocvični majú umiestnené špeciálne skladacie lavičky, lezeckú stenu...

Každá učebňa a trieda je vybavená dostatočným množstvom pomôcok, účelovým zariadením, oddychovou zónou a na každom kroku knihami, ktoré majú deti možnosť kedykoľvek si vziať a čítať.V tento deň mali na škole MIX DAY, v rámci ktorého deti majú možnosť vybrať si ľubovoľný predmet, ktorý chcú a majú záujem v tento deň absolvovať.

V Tampere sme začali návštevou mestského vzdelávacieho centra, ktoré navštevujú nielen deti, ale aj dospelí a seniori.

Stretli sme sa i s fínskou spisovateľkou a scenáristkou - JohannouHulkko, ktorá píše aj pre deti, a práve v tento deň mala s deťmi zo základných škôl besedu.

Poslednú vzdelávaciu návštevu a ako zlatý klinec programu, sme zavŕšili v obrovskej medzinárodnej škole v Espoo, v ktorej sa učí cez tisíc žiakov. Táto nová škola je dokonalé vybavená – má kino, učebne so špičkovým vybavením, veľkú knižnicu, v ktorej je 3D tlačiareň. Dievčatá, ktoré nás sprevádzali po škole ovládali plynule 5 cudzích jazykov.Veľkým prínosom bola pre nás priama účasť vo vyučovacom procese.

V rámci poznávacích exkurzií sme spoznali Helsinki, Tampere a Espoo. Na exkurziu do estónskeho hlavného mesta Tallina sme cestovali veľkou výletnou loďou Finlandia, ktorá trvala 3 a pol hodiny. Po historických pamiatkach nás opätovne sprevádzala profesionálna sprievodkyňa, ktorá nás excelentne oboznámila s históriou Tallina a samozrejme súčasným životom ľudí v Estónsku. Nezabudli sme ochutnať aj ich tradičné jedlo a nápoje.

V posledný deň sme v 3-4 členných skupinách prezentovali, čo najzaujímavejšie a najdôležitejšie sme sa naučili z fínskeho vzdelávacieho systému.

Zhrnutie z fínskeho vzdelávacieho systému:
 • Bezplatné školstvo
 • Žiaci majú všetky pomôcky, jedlo a cestovné zdarma
 • Žiadna inšpekcia a hospitácia
 • Škola stavia na zodpovednosti a samostatnosti pedagógov
 • Uprednostňuje sa skupinové a projektové vyučovanie
 • Každá škola má špeciálnych pedagógov a špeciálne triedy
 • Školy majú svojich psychológov, zdravotníka a zubného lekára
 • Základné vzdelanie je neselektívne
 • Základné vzdelanie je deväťročné, pre všetkých od 7 – 16 rokov
 • Škola si nevyberá žiakov, každý žiak navštevuje školu najbližšiu k domovu
 • Menej je viac.

Iveta Pitáková, Zuzana Bednárová

Írske vzdelávacie dobrodružstvo

Do Írska som cestoval cez severoanglický Manchester. Mesto nepatrí medzi najkrajšie na svete, zato ponúka tri fantastické múzeá: Múzeum priemyslu, Múzeum vojny a People’s History Museum venované zápasom za lepšie životné podmienky. Tak ako ostatné múzeá vlastnené verejnými inštitúciami v Británii a Írsku, aj tieto majú vstup zadarmo.

Môj kurz sa odohrával v Corku, na juhovýchode Írskej republiky. Cork je oveľa menší ako Dublin a v zahraničí málo známy. Jeho obyvatelia sú však veľmi hrdí na svoje mesto a tvrdia, že Cork je „da Real Capital“, teda „naozajstné hlavné mesto“.

Dopoludňajšie aktivity viedla výborná lektorka Angela Keohane. Interaktívne a v skupinkách sme riešili úlohy na rôzne témy, s použitím rôznych gramatických javov a slovnej zásoby. Veľ a cvičení bolo zameraných na írsku kultúru, hudbu, históriu, filmy, mytológiu. Väčšina aktivít je dobre využiteľná aj na hodinách angličtiny u nás. Na záver sme všetky aktivity dostali na USB kľúči, takže som ich mohol ponúknuť aj kolegyniam.

Popoludní sa nás zvyčajne ujímal Damien Connor s prednáškami o moderných írskych dejinách alebo prechádzkami po Corku a jeho zaujímavostiach. Zážitkom bol výlet vlakom do Cobhu (kedysi Queenstownu). Z Queenstownuv minulosti smerovali veľké zaoceánske lode včítanie Titaniku do vysnenej Ameriky alebo Austrálie. Na nábreží stojí pomník Annie Moore. Táto 15 ročná dievčina spolu s dvomi mladšími bratmi emigrovala do USA a bola ako prvá prijatá na novom imigračnom úrade na Ellis Island, na Nový rok 1892. Stala sa symbolom masívnej írskej emigrácie a veľkej americkej pomoci. Na jej pamiatku sa spieva dojemná pesnička „Isle of Hopes, Isle of Tears“.

Írska história má viacero bolestných epizód. Stále živou je spomienka na veľký hladomor v polovici 19. storočia. Z 8 miliónov obyvateľov vtedy 2 milióny zomreli a 2 milióny emigrovali. Keďže hospodárska a politická zaostalosť pokračovala až do 60. rokov 20. storočia, dnes má Írsko stále o 3 milióny obyvateľov menej ako v r. 1845. Až ekonomické reformy a vstup do Európskej únie v r. 1973 naštartovali obrovský ekonomický rozvoj a modernizáciu krajiny. Dnes sídlia v Írsku mnohé firmy, vyvíjajúce najmodernejšie technológie.

Ani víkend nebol príliš oddychový. Jeden deň sme venovali pôvabnému prímorskému mestečku Kinsale s historicky dôležitou pevnosťou Charles Fort. Nedeľa bola ešte náročnejšia. V minibuse so sprievodcom Damienom sme absolvovali celodenný výlet na západ Írska. Okrem majestátnych hôr, nekonečného mora a schovaných jazier sme videli pokojné pútnické miesto GouganeBarra, malinký „Stonehenge“ pri mestečku Kenmare alebo pekný zámok s obrovským parkom Muckross House.

Na kurze som stretol skvelých kolegov zo Švédska, Estónska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny. S mnohými z nich som stále v kontakte prostredníctvom Facebookovej skupiny. Vymieňame si skúsenosti z vyučovania i z poznávania našej spoločnej Európy.

David Ručka© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov