ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Chceme vedieť nemecky

Dňa 24. 4. 2017 sa na našej škole konal seminár nemeckého jazyka pre žiakov 6. ročníka. Prednášku viedla lektorka z Goetheho inštitútu, ktorá zaujímavou a hravou formou realizovala tieto jazykové animácie. Ich úlohou nie je naučiť, ale motivovať žiakov, ktorí sa nemčinu ešte neučia a ukázať im, že obavy z cudzieho jazyka sú úplne zbytočné. Každý absolvent dostal diplom a darčekové predmety. Cieľom bolo osloviť nielen žiakov, ale aj rodičov, že sa ich dieťaťu núka jedinečná príležitosť vedieť ešte jeden dôležitý cudzí jazyk.

Mgr. Jana Majtánová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov