ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Stavanie mája v ZŠ M. R. Štefánika

Žiaci zo Žiackeho parlamentu v piatok 28. 4. 2017 postavili máj pre všetky dievčatá a ženy, ktoré sa nachádzajú v škole. Význam stavania máju siaha až do antiky. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň, ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Máj sa staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Mládenci s muzikou išli do každého domu, pred ktorým stál máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

Mgr. Hana Tereňová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov