ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Mobilné planetárium

V dňoch 9. - 11. 5. 2017 našu školu navštívilo mobilné planetárium. Po rozložení planetárnej kupoly priamo v priestoroch školy sa v nej vystriedali takmer všetky ročníky. Žiaci si mali možnosť hravou a zábavnou formou overiť svoje vedomosti z oblasti astronómie a prírodných vied.

Mgr. Ivana Zlúkyová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov