ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

ZŠ M. R. Štefánika prvýkrát na Pikopreteku

Pikopretek je matematicko-športová súťaž, ktorá sa organizuje v Bratislave už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5.-8. tried základných škôl a príslušných ročníkov OG.

Už 19. ročník súťaže Pikopretek sa uskutočnil na Železnej studienke v Bratislave 11. mája 2017 a prvýkrát sa ho zúčastnila aj ZŠ M. R. Štefánika.

Našu školu reprezentovali štyri štvorčlenné tímy.
piataci: Lívia Garančovská, Viktória Pamulová, Michal Svoboda, Hana Fülöpová
šiestaci: Martin Kováč, Richard Kadnár, Natália Hašková, Natália Zaťková
siedmaci: Matúš Pacek, Timotej Malovec, Thomas Petrovský, Natália Preisachová
ôsmaci: Rebeka Radčenko, Denis Boušek, Peter Erdélyi, Samuel Vyletel

V lesnom prostredí Železnej studničky na trati dlhej 3 km si svoje schopnosti zmeral každý tím vo svojej kategórií s ďalšími 31 základnými školami a osemročnými gymnáziami z celého Bratislav-ského kraja.

Na trati s výškovými prevýšeniami ich čakalo 10 stanovíšť, na ktorých riešili rôzne matematicko-logické úlohy.

O celkovom poradí v každej kategórii rozhodoval jednak čas, v ktorom družstvá prešli celú trasu, ale aj body za jednotlivé úlohy. Okrem matematických a športových schopností o víťazovi často rozhodovalo nasadenie a tímová spolupráca.

Žiaci ZŠ M. R. Štefanika Ivanka pri Dunaji sa ako nováčikovia v štartovom poli nestratili. Najúspešnejší bol tím siedmakov, ktorý skončil na krásnom 3. mieste. Gratulujeme!

Ôsmaci skončili na výbornom 8. mieste, šiestaci na 14. mieste a piataci na 15. mieste.

Naši žiaci sa už teraz nevedia dočkať ďalšieho ročníka. Vybavení získanými skúsenosťami chcú zaútočiť na popredné pozície.

Marta Lovásková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov