ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

English Star

V piatok 19. mája 2017 sa na našej škole konal prvý ročník školského kola medzinárodnej anglickej súťaže „English Star“. Je to súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných skúšok a testov. Testy boli náročné, ale všetci sa do vypracovania pustili s veľkou chuťou. Naša škola sa dostala s 95,57% medzi 10 najúspešnejších škôl s najvyššou priemernou percentuálnou úspešnosťou v riešení úloh od 30-50 súťažiacich. Žiaľ nikto nebol medzi vyžrebovanými o hodnotné ceny, ale každý súťažiaci dostal diplom. Väčšina bola odmenená diplomami so zlatou medailou, čo znamená, že boli úspešní a získali viac ako 80% bodov. Gratulujeme!

Mgr. Katarína Bariaková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov