ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 25.5. sa uskutočnila na ZŠ v Ivanke pri Dunaji olympiáda v anglickom jazyku pre štvrtý ročník. Zúčastnili sa jej všetky štvrtácke triedy. Žiaci si medzi sebou zmerali svoje sily a hlavne vedomosti, ktoré sa naučili na hodinách anglického jazyka. Olympiáda bola zameraná na počúvanie, konverzáciu a gramatiku. Na prvom mieste sa umiestnila Ivka Neštepná zo 4. A, druhom mieste Samuel Glodič zo 4. A a na treťom mieste Ema Račeková zo 4. A triedy. Všetci žiaci boli odmenení sladkou odmenou a umiestnení vecnými cenami.

Mgr. Eleonóra Holičová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov