ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zber papiera

Vyhadzovaním starého papiera do zmiešaného komunálneho odpadu je zaťažované životné prostredie. Aj naša škola každý rok organizuje zber papiera, ktorý sa konal 31. 5. 2017. To, že problematika životného prostredia nám nie je ľahostajná a záleží nám na prírode, svedčí množstvo nazbieraného papiera. V tento deň sa vďaka aktívnym rodičom, žiakom a pedagógom vyzbieralo 4 076 kg starého papiera.

Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, patrí veľká vďaka.

1. stupeň
1. miesto 1.B 510 kg
2. miesto 4.A 382 kg
3. miesto 2.C 377 kg

2. stupeň
1. miesto 6.A 320 kg
2. miesto 7.C 135 kg
3. miesto 8.D 103 kg

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov