ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Plavecký výcvik

V dňoch 5. -9. júna 2017 sa šiestaci našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v rekreačnom zariadení Vincov Les. Počas piatich dní kurzu sa žiaci učili resp. postupne zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch prsia, kraul a znak. Obľúbené boli zápasy vodného póla, či lovenie pukov. Posledný deň kurzu sa žiaci zúčastnili pretekov vo všetkých plaveckých spôsoboch. Tí najlepší boli odmenení peknými cenami.

Petrovská M., Hajas P.© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov