ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Európsky deň jazykov - 26. september

Korene Európskeho dňa jazykov siahajú do roku 2001. V celej Európe si tento deň (26. 9.) pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj pre všestranný rozvoj osobnosti.

Poukazuje na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadruje podporu jazykovému vzdelávaniu. Upozorňuje verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia.

Európska únia má 24 úradných a pracovných jazykov. Sú to: anglický, bulharský, český, chorvátsky, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.

Tento deň si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú rôznymi aktivitami, ktoré súvisia s cudzími jazykmi.

Aj na našej škole sme oslávili tento deň aktivitami, ako tvorba plagátov, kvízov a súťaží.

1/10 Good Afternoon je v
havajčine
angličtine
luxemburčine
maltčine

2/10 Guten Tag je v
v poľštine
vo waleštine
v nemčine
v samojčine

3/10 Buenos Días je v
v španielčina

Mgr. Katarína Bariaková, Mgr. Renáta Pivarníková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov