ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vyhodnotenie jesenného účelového cvičenia
Ochrana života a zdravia

Termín konania:
12.10.2017 – teoretická časť
13.10.2017 – praktická časť

Účastníci cvičenia:
žiaci druhého stupňa

Cieľ a obsah cvičenia:
Prácou na stanovištiach žiaci preukázali svoje poznatky zo základov a zásad prvej pomoci, z prostriedkov pri orientácii v teréne i civilnej ochrany. Obsahom účelového cvičenia bolo získanie teoretických vedomostí z jednotlivých tematických celkov a ich následné preskúšanie, či overenie v praxi.

Výsledky:
1.-2.miesto: 8.B, 9.A 37 bodov
3.-5.miesto: 5.D, 6.C, 7.A 34 bodov
6.-9.miesto: 5.B, 7.C.,8.A, 8.C 33 bodov
10.-13.miesto: 5.A, 5.C, 6.A, 9.B 31 bodov
14.miesto: 7.B 30 bodov
15.miesto: 9.C 29 bodov
16.miesto: 6.B 27 bodov
17.miesto: 7.D 26 bodov

Spracovala: Petrovská Miroslava© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov