ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Úcta k starším

Poslaním nášho školského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí, vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, a práve október je Mesiacom úcty k starším, preto sme si aj my uctili našich starých rodičov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku.

Dňa 16.10.2017 sme si pripravilina znak vďaky a úcty kultúrny program plný piesní, básní a tancov, ktorý sa konal v Matičnom dome.

Milá babka, Milý dedko!
Ďakujeme vám za všetko.
Za tie chvíle starosti, úsmevu u radosti.
Mám vás veľmi rád, chcem vám darček dať.
Je to darček skromný, malý, o to viac s láskou daný.
Je to slovko ĎAKUJEM, ktoré vám vždy rád poviem.

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov