ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Mikuláš na našej škole

Dnešné sviatočné ráno 6.12. si členovia Žiackeho parlamentu pripravili pre žiakov milé privítanie, tak ako každý rok ich čakal Mikuláš, ktorému robili spoločnosť dvaja anjeli a dvaja čerti. Všetci žiaci dostali od nich pri vstupe do školy sladkosť, ale niektorých aj naši čerti vystrašili. Celé dopoludnie Mikuláš s anjelmi a čertmi navštevovali triedy, kde rozdávali darčeky, ktoré pre deti pripravili ich triedne učiteľky.

„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov, svojich trošku,
či koníčka medového, či koláčka makového,
veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš…“

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov