ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vianočná akadémia

Predzvesťou Vianoc a vianočných prázdnin v našej škole sa už tradične stala vianočná akadémia, ktorá sa aj tento rok konala 15. decembra v spoločenskej miestnosti ZŠ. Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstve, ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú.

V programe vystúpili žiaci prvého aj druhého stupňa pod vedením triednych učiteľov. Deti zaspievali vianočné piesne a koledy, recitovali básne, hrali na hudobných nástrojoch a zatancovali spoločenské tance. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené potleskom.

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov