ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vianočné trhy

Rok sa pomaly blíži ku svojmu záveru a naše domovy sa začínajú odievať do slávnostného šatu vianočnej výzdoby. V nejednom dome rozvoniava vianočné pečivo, počúvajú sa vianočné piesne a rodina sceľuje svoju lásku k jej členom. K tejto atmosfére už neodmysliteľne patria aj predvianočné trhy na našej škole.

Základná škola M.R.Štefánika už štvrtý rok uskutočnila 15.12. Vianočné trhy v školskej jedálni, prostredníctvom ktorých sa približuje k tradíciám sviatkov pokoja a vytváraniu pozitívnej predvianočnej nálady.

Naša školská jedáleň sa každý rok premieňa na vianočné trhovisko, kde každá trieda vo svojom „stánku“ predávala vianočné výrobky, ktoré si pripravili šikovnými rúčkami za pomoci kreatívnych pedagógov, vychovávateliek a rodičov aj na predvianočných workshopoch vo svojich triedach.

V stánkoch z roka na rok nachádzame zaujímavejšie výrobky ako sú výtvarné práce žiakov, vianočné dekorácie, bižutéria, medovníčky, výrobky z dreva, keramika, pohľadnice a mnoho iných krásnych vecí.

Vianočné trhy sú priestorom aktivity žiakov, ktorí si skúsia profesie dospelákov – predavačov, remeselníkov, floristov a množstvo ďalších. Žiaci počas predaja majú možnosť otestovať svoje komunikačné zručnosti, ale aj finančnú gramotnosť.

Vedenie Rady rodičov každý rok pripravuje pre všetkých prítomných predávajúcich a nakupujúcich výborný vianočný punč.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás každý rok podporujú. Za všetky deti vám ďakujeme!

Mgr. Iveta Pitáková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov