ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň

Aj v tomto roku sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese prózy a poézie. Tohtoročná recitátorská súťaž bola na veľmi dobrej úrovni. Súťažiaci pristúpili k výberu umeleckého diela zodpovedne a recitovali texty, ktoré boli svojím obsahom nové a netradičné. Aj počet účastníkov 28 hovorí o stálom záujme žiakov I. stupňa o túto prestížnu umeleckú súťaž na Slovensku a aj na našej škole.

Porota v zložení M. Antalicová, Z. Fibingerová a A. Tomčíková zablahoželali všetkým súťažiacim. Víťazi na prvých miestach budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole v Senci.

A. Tomčíková
12. 2. 2018

Próza:
1. Solphia Carla Pamulová
2. Stella Beňová
3. Adela Bočová

Poézia:
1. Barbora Burtovská
2. Lívia Černá
3. Samuel Kačáni
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov