ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

ZOO Lešná

26.4.2018 sa žiaci 7.B, 5.B a vybraní žiaci z 5.C a 5.D sa zúčastnili geografickej exkurzie do ZOO Lešná. ZOO rozdelená do svetadielov prezentuje faunu a flóru danej krajiny, pričom sa usiluje vytvoriť zvieratám podmienky príbuzné ich prirodzenému životnému prostrediu. Priechodné voliéry umožnili žiakom skúmať zvieratá skutočne zblízka.

Mgr. Rabčanová, Mgr. Mendelová, Mgr. Barusová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov