ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Schoolovision Live: štyri intenzívne dni v Poľsku

Už tretíkrát sa základná škola ako reprezentant Slovenska zúčastnila ojedinelého hudobného partnerstva vyše tridsiatich krajín Schoolovision. Tento ročník oslavuje tento najväčší eTwinningový projekt desiate narodeniny. Zúčastnili sme sa veľkej pracovnej oslavy Schoolovision Live v Poľsku. Naša účasť bola možná vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia pri našej ZŠ a obce Ivanka pri Dunaji. Vyslanie koordinátora podporila Národná agentúra eTwinning v Žiline. Ďakujeme! Veríme, že žiaci i učitelia výborne reprezentovali Ivanku a Slovensko na tejto akcii a že nadviazané a upevnené priateľstvá využijeme i v budúcnosti.

Krzyzowa
Stretnutie sa možno symbolicky konalo v mestečku Krzyzowa neďaleko Vroclavi. Oblasť Dolného Sliezska mala pohnutú históriu. V stredoveku patrila Poľsku, od višegrádskeho stretnutia (1335) Českému kráľovstvu, potom Habsburskej monarchii, po sliezskych vojnách Prusku. Z Pruska sa zrodilo Nemecko. Po roku 1945 pripadla oblasť Poľsku ako náhrada za východnú časť Poľska, ktorú zabral Stalin po dohode s Hitlerom v r. 1939. Na západ boli po vojnenútene vysťahovaní mnohí obyvatelia z dnešnej Ukrajiny a tak napr. samotné centrum regiónu, Vroclav bola po vojne znovuvybudovaná usadlíkmi z Lvova.

Samotná Krzyzowa je malá dedina, v ktorej nemecko-poľsko-ukrajinská nadácia veľkoryso opravila ruinu šľachtickej usadlosti. Dnes nádherný komplexnielen pripomína minulosť, ale je hlavne hostiteľom množstva medzinárodných akcií, prednostne pre mládež z Poľska, Nemecka a Ukrajiny. Namiesto konfliktov sa tu rozvíja medzinárodná spolupráca. Na stretnutí sa zišli tímy z Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Turecka, ruského Tatarstánu, španielskeho Baskicka, Belgicka a Slovenska. Na poslednú chvíľu musela kvôli zmene riaditeľa odrieknuť výprava zo Srbska.

Náročný utorok
Hneď po príjazde sme sa zapojili do aktivít pripravených animátormi v Krzyzowej. V Dome na kopci sme si prehliadli expozíciu venovanú hnutiu odporu proti Hitlerovi. Táto skupina združovala demokraticky zmýšľajúcich intelektuálov z prostredia katolíkov, evanjelikov aj sociálnych demokratov. Ich spoluprácu symbolizuje guľatý stôl zložený zo štyroch častí. Guľatý stôl rovnako ako u kráľa Artuša a jeho rytierov predstavuje rovnosť všetkých spolusediacich. Toto hnutie odporu v dobe šialeného hitlerovského vyčíňania rozmýšľalo, ako založiť Nemecko nové, demokratické a s úctou k všetkým skupinám obyvateľstva. Prostredníctvom interaktívnych aktivít sa potom žiaci z rôznych krajín dozvedali o dejinách miesta, ale i súčasnej práci nadácie.

Podvečer už patril hudbe a tréningu novej verzie hymny Schoolovision: The Sky is the Limit. Deti sa rozdelili do dvoch veľkých skupín – spevákov a tanečníkov. Medzi spevákmi sme mali dve zástupkyne – Moniku a Barborku. Ostatní: Mia, Stela, druhá Barborka, Terezka, Marek a Noel sa zapojili medzi tanečníkov a keďže patrili medzi najmenších a pritom najšikovnejších, tancovali v prvej rade. Osobne som obdivoval, ako okamžite pochopili a opakovali kroky poľských lektoriek. Poľština sa pritom ukázala ako efektívnejší komunikačný prostriedok ako angličtina.

Po večeri program prvého dňa vrcholil. Jednotlivé tímy predstavili svoje hudobné a tanečné vystúpenia. Slovensko vystúpilo hneď ako prvé. Zvláštne napätie medzi tradičným ošatením – ľudovými krojmi a modernou pesničkou o Pohnevaných teniskách s videoklipom v pozadí fungovalo výborne a zožalo nadšené ovácie. I vystúpenia Turkov, Ukrajincov, Rusov, Baskov boli skvelé a navodili príjemnú atmosféru, v ktorej sa spájali vystupujúci na pódiu aj publikum pod ním v spoločnom speve a tanci.

Na našej piesni a videu pracoval pomerne široký tím. Slová skladali pomocou brainstormingu triedy 4.A a 4.B. Hudbu rovnako ako vlani dodal učiteľ zo ZUŠ v Ivanke Ján Lauko. Ten tiež viedol trpezlivo žiakov pri nácviku pomerne náročných pasáží a s pomocou zvukového majstra Miroslava Masicu spravili vynikajúcu nahrávku. Spievali Dominik Belica, Stella Beňová, Barbora Burtovská, Lucia Hendrichovská, Marek Luža, Monika Masicová, Mia Melioris, Barbora Nováčková, Terézia Ručková a Noel Zálešák. Množstvo nápadov do videa priniesli učiteľky Lenka Varga a Michaela Burtovská. Za kamerou (tabletom) stála Lenka Varga a exteriéry natáčal p. Richard Esterle. Obaja sa potom podieľali aj na náročnom záverečnom strihu.

Európska streda
Ani streda nebola oddychovým dňom. Po raňajkách sme vyrazili do Vroclavi. V Staromestskom parku sme sa zapojili do Dňa Európy. Pre návštevníkov boli pripravené mnohé stánky s informačnými materiálmi, hrami aj občerstvením. Program v parku pre nás vyvrcholil spevom a tancom hymny The Sky is the Limit a potom spoločným spevom európskej hymny Óda na radosť.

Nasledoval presun na Rynek – hlavné vroclavské námestie s výnimočnou radnicou a krásnymi domami. Pri prechádzke mestom sme objavovali trpaslíkov – od tradičných remeselníkov až po bezuchého maliara Vincenta. Po voľnom programe, ochutnávke zmrzliny a nákupe suvenírov nasledovalo natáčanie videoklipu priamo na námestí. Hlavný organizátor Schoolovision, Steffen z Nemecka si to vysnil pri svojej prvej návšteve Vroclavi a po dvoch rokoch skutočne 100 detí z rôznych krajín spoločne spievalo a tancovalo na Rynku. Mnohí sa potom ešte zapojili do bubnovania a speve na lavičkách pod stromami s miestnym bubeníkom.

Hodnotiaci štvrtok
Štvrtok bol venovaný samotnej prehliadke zúčastnených videoklipov. Spoločne sme si pozreli vyše tridsať pesničiek v niekoľkých blokoch. Tohtoročná súťaž bola nabitá výbornými videami. Niektoré boli profesionálne spravené, iné zase vynikali autentickými nápadmi a spontánnou radosťou z hudby a pohybu. Paralelne si volal Steffen a kameraman Juan zástupcov tímov k rozhovorom na kameru pred miestnym palácom.

Popoludní sme sa vydali na prechádzku po okolí. Krzyzowa je malá obec, ale nechýba mu pekná vlaková stanica. Vybudovali ju v r. 1890 pred návštevou pruského cisára Wilhelma II. Prusi vybudovali hustú sieť železníc a vlaky tu pravidelne a spoľahlivo premávajú, na rozdiel od niektorých iných regiónov Poľska.

Večer patril veľkej diskotéke s obrovskou tortou, ktorú darovala poľská agentúra eTwinning. Okrem Schoolovision sme oslávili v červenobielom oblečení 100. výročie obnovenia Poľska, ale pripomenuli sme i ďalšie „storočné“ krajiny, ako napr. Československo. Program začal polonézou a dve šikovné poľské lektorky potom učili deti aj dospelých rôzne tradičné i hypermoderné tance.

Slzy a radosť v piatok
Dopoludní sme sa cez internetový most spojili s krajinami, ktoré sa nemohli zúčastniť nášho stretnutia. Každá krajina cez videokameru oznámila svoje bodovanie a pozdravila ostatných. Najväčšiu radosť nám urobili Slovinci, ktorí dali náš videoklip na prvé miesto! Nakoniec naša pesnička skončila pätnásta. O víťazstvo v tomto medzinárodnom projekte nejde, lebo v tom prípade by bolo veľa sklamaných, ale i tak si neskromne myslíme, že výtvarná originalita aj technická dokonalosť spevu našich malých spevákov by si zaslúžila aj lepšie umiestnenie. Ale to isté si môžu myslieť aj tímy, ktoré sa po veľmi pekných výkonoch nevošli ani do dvadsiatky. Zvíťazilo Turecko s chytľavou a nápaditou pesničkou o mame, natáčanou v úchvatných exteriéroch. Početná turecká výprava si mohla víťazstvo vychutnať priamo v Krzyzowej spolu s ostatnými účastníkmi. Takú úprimnú radosť nezažijete ani na hokejovom štadióne! Turecko chce zorganizovať ďalšie stretnutie u nich.

Rozlúčka po poslednom obede nebola ľahká. Objatia nebrali konca a mnohým sa objavili slzy na tvárach. My sme si alecestu domov ešte spríjemnili návštevou nového Minieurolanduu Kladska. Veľmi príjemná expozícia miniatúr, ale aj kvetov prináša nielen známe európske monumenty, ale i pamiatky Dolného Sliezska. Z nich vynikajú napr. ohromujúca pruská pevnosť v Kladsku alebo tretí najväčší poľský hrad Książ. Pobavia nás ale i verné miniatúry obyčajného domu so záhradou a so psami, zanedbanej vlakovej stanice včítanie graffiti alebo šrotoviska.

Stretnutie Schoolovisioniérov prinieslo nekonečný rad zážitkov, medzinárodné priateľstvá, dohovory ďalšej spolupráce, spoznanie pre nás nového európskeho regiónu aj s jeho bohatou históriou, precvičenie angličtiny, poľštiny, ruštiny, nemčiny... Schoolovision Live znamenalo pre našich žiakov aj možnosť vystúpiť pred medzinárodným publikom, spoločný tréning spevu a choreografie pod vedením zahraničných lektoriek v rôznych jazykoch, utužovanie tímového ducha, získanie sebavedomia, ale i vedomia nášho spoločného európskeho domu, ktorý musíme naďalej zlepšovať a kultivovať.

David Ručka, Lenka Varga, Michaela Burtovská

Hymna Schoolovision The Sky is the Limit natáčaná v Poľsku s našou účasťouSchoolovision 2018

Už tretíkrát sa ako reprezentanti Slovenska zúčastňujeme ojedinelého hudobného partnerstva asi tridsiatich krajín Schoolovision. Tento ročník oslavuje tento najväčší eTwinningový projekt desiate narodeniny a tak sa v máji vydáme aj na stretnutie asi 120 účastníkov do Poľska, do mestečka Krzyzowa neďaleko Wroclawi. Naša účasť je možná vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia pri našej ZŠ a obce Ivanka pri Dunaji. Vyslanie koordinátora podporila Národná agentúra eTwinning v Žiline. Ďakujeme.

Na stretnutí sa zídu tímy z Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Turecka, ruského Tatarstánu, španielského Baskicka, Belgicka a Slovenska. Na poslednú chvíľu musela odrieknuť výprava zo Srbska.

V rámci pobytu sa zúčastníme natáčania hymny Schoolovision „TheSkyisthe Limit“ , vystúpenia na Dni Európy vo Wroclawi, rozličných dielní, umeleckých a športových aktivít. Spoločne sa zúčastníme vyhlasovania výsledkov, ktorého sa online zúčastnia krajiny, ktoré ostali doma. Predvedieme samozrejme i našu novú pesničku.

Na piesni a videu pracoval pomerne široký tím. Slová skladali pomocou brainstormingu triedy 4.A a 4.B. Hudbu rovnako ako vlani dodal učiteľ zo ZUŠ v Ivanke Ján Lauko. Ten tiež viedol trpezlivo žiakov pri nácviku pomerne náročných pasáží a s pomocou zvukového majstra Miroslava Masicu spravili vynikajúcu nahrávku. Spievali Dominik Belica, Stella Beňová, Barbora Burtovská, Lucia Hendrichovská, Marek Luža, Monika Masicová, Mia Melioris, Barbora Nováčková, Terézia Ručková a Noel Zálešák.

Množstvo nápadov do videa priniesli učiteľky Lenka Varga a Michaela Burtovská. Za kamerou (tabletom) stála Lenka Varga a exteriéry natáčal p. Richard Esterle. Obaja sa potom podieľali aj na náročnom záverečnom strihu. Postupne vzniklo asi desať verzií videoklipu! Tú poslednú vám teraz ponúkame a dúfame, že sa vám zapáči.

David Ručka
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov