ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Dňa 26. 9. sme slávili európsky deň jazykov.

Jeho korene siahajú do roku 2001 a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka.

Všeobecným cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, čo zvýši porozumenie a schopnosť sa vcítiť do "cudzej" kultúry.

Na našej škole sme si pripomenuli tento deň piesňami, ktoré boli počas každej prestávky v inom jazyku. Žiaci mali následne uhádnuť jazyk, ktorým sa v jednotlivých piesňach spievalo. Niektorí si aj zatancovali.

V rámci Dňa jazykov sme i riešili kvízy, dozvedali sa čo to o rôznych abecedách a písmach, zoznamovali sa s rovnakými slovami s rôznym významom v rôznych jazykoch.

Piataci si pripravili pekné prezentácie o rôznych európskych krajinách a ich jazykoch.

Vedeli ste, že na svete je okolo 6 tisíc jazykov a že v samotnej Európe je ich viac ako dvesto? Že tretina jazykov je v Afrike, ale polovici z nich hrozí vyhynutie? A že v samotnom Londýne sa hovorí asi tristo jazykmi? Mnohí naši žiaci to už vedia.

Mgr. Katarína Bariaková© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov