ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Prírodovedné múzeum vo Viedni

17. októbra 2018 sa triedy 7. A a 7. C zabavili v Technickom a Prírodovednom múzeu vo Viedni. Na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás sme si mohli vyskúšať množstvo interaktívnych exponátov. Prírodovedné múzeum vo Viedni je miestom, na ktorom sme spoznávali svet z veľmi zaujímavej stránky. Exkurziu sme ukončili prechádzkou cez centrum krásnej slnečnej Viedne.

Dana Žamborová , Katarína Bariaková a Jana Majtánová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov