ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Včelárska paseka a vodné mlyny na Dunaji

Prvý aprílový piatok sme s našimi šiestakmi navštívili Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, jedno z najznámejších včelárskych centier, kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o včelách a pri ochutnávke sme si pomaškrtili na rôznych druhoch medu. Následne sme absolvovali návštevu zrekonštruovaného vodného kolového mlynu v Jelke, ktorý je z technického hľadiska považovaný za stredoeurópsku raritu a vodný mlyn v Dunajskom Klátove, kde sme sa dozvedeli aj zaujímavosti o vodnom ekosystéme Malého Dunaja. Poslednou našou zastávkou bol vodný mlyn v Tomášikove. Tu sme sa oboznámili s pôvodným mlynárskym interiérom a mlynárskym náradím a mohli sme obdivovať i lopatové hnacie koleso, ktoré sme videli priamo v "akcii". Napriek tomu, že sme sa vrátili domov až v neskorších popoludňajších hodinách, zažili sme príjemné chvíle a nadobudli množstvo vedomostí.

Petrovská M., Zigová M.© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov