ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Exkurzia do Múzea SNP v Banskej Bystrici

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa žiaci 9.B a 7.B zúčastnili dejepisno – geografickej exkurzie do Banskej Bystrice , ktorá leží v povodí Hrona, na úpätí Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.

Žiaci absolvovali prednášku s lektormi v Múzeu SNP, ktorí im netradičným spôsobom vysvetlili podstatu a význam povstania a taktiež žiakov oboznámili s expozíciou. Výklad bol obohatený o netradičné príbehy účastníkov povstania a tiež opis doby, v ktorej povstanie vypuklo. V areáli Múzea SNP sme si pozreli exteriérovú expozíciu tankov a navštívili lietadlo Li-2, ktoré v čase SNP poskytovalo povstalcom pomoc.

Zostalo nám aj pár minút na prechádzku historickým centrom mesta, ktorému dominuje šikmá hodinová veža, mestský hrad a v neposlednom rade aj Mariánsky stĺp, postavený z vďaky za zažehnanie morovej epidémie, ktorá začiatkom XVIII. st. znížila počet obyvateľov mesta o polovicu.

29. október 2019
Mgr. Rabčanová, Mgr. Mendelová© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov