ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Našich dvadsať stromov vo VlčejPred niekoľkými rokmi sme na stránkach IN informovali o zbierke zrušených desaťhaliernikov a dvadsaťhaliernikov v Základnej škole M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Haliere sme v NBS zamenili za koruny a následne za 1000 korún symbolicky zakúpili strom v prvej súkromnej prírodnej rezervácii Vlčia.

V zbierke sme sa rozhodli pokračovať. Postupne, nenáhlivo, ale vytrvalo skladáme cent k centu a nedávno sme zakúpili jubilejný dvadsiaty strom. Zbierka Kúp si svoj strom napreduje i celoslovensky. Na rozšírenie rezervácie sa len od zavedenia eura podarilo vybrať už 40 tisíc eur, z toho časť už použilo na zakúpenie asi 20 hektárov a podarila sa tak rozšíriť pôvodná 21 ha rozloha. O ďalšom rozšírení sa rokuje s majiteľmi pozemkov.

Les sa nachádza v pohorí Čergov, v závere doliny Jarabinčík. V nižších polohách lesa prevláda jedľová bučina, na svahoch buková javorina. Prevládajúcimi drevinami sú buk, javor horský a jedľa, primiešaný je javor mliečny, brest, breza, vzácna vŕba sliezska a v podhrebeňovej časti sa vyskytuje aj jarabina vtáčia.

Lesoochranárske zoskupenie VLK je majiteľom lesa už od roku 1998. Odvtedy sa v tomto lese nezasahuje: neťaží sa tam drevo, nesadia stromy, nevyťahujú sa mŕtve kmene a v lese sa nepoľuje. www.wolf.sk

David Ručka, máj 2011

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov