ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Environmentálny akčný plán

Do nášho Environmentálneho akčného plánu sme si zadali dva hlavné ciele.

CIEĽ 1: Znížiť množstvo komunálneho odpadu o 10%.
Zaviesť trojzložkové separovanie odpadu do každej triedy do konca júna 2020. (plast, papier a zmiešaný odpad).

CIEĽ 2: Prostredníctvom 8 aktivít zvýšiť povedomie žiakov, miestnej komunity a i učiteľov o nebezpečenstve nadmernej tvorby odpadu.Čo je Zelená škola : Fotogaléria : Akcie : EAP : Kolégium : Kontakt : Spolupráca
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov