ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zelená škola ... ako sa to všetko začalo?

V školskom roku 2018/2019 o takomto čase sme mali v každej triede len jeden smetný kôš, na všetko :(
papier, ohryzky, obal z desiaty, všetko spolu. :(

Preto sme sa rozhodli, že naša škola s týmto problémom niečo urobí a posnažíme sa, aby sme boli „zelenou školou“.

Čo Zelená škola vlastne je???
Environmentálno-vzdelávací program a aj najväčší vzdelávací program na svete. Jeho súčasťou sú aj podmienky, ktoré treba splniť v certifikačnom období trvajúcom 2 roky, aby sme získali zelenú vlajku. Museli sme vytvoriť enviromentálny akčný plán, čiže skrátene EAP, pričom sme vyberali zo 7 tém: Voda, Energia, Potraviny, Doprava a ovzdušie, Zelené obstarávanie, Zeleň a ochrana prírody alebo Odpad. Rozhodli sme sa v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020 pre prioritnú tému Odpad, pretože ho tvorí každý z nás a je naším každodenným, ale aj celosvetovým problémom.

A čo ďalej? Nasledovalo 7 krokov Zelenej školy
1. Kolégium Zelenej Školy
   Získať priateľov
2. Environmentálny audit školy
   Zistiť, ako sme na tom
3. Environmentálny akčný plán
   Zoradiť naše nápady
4. Monitoring a hodnotenie
   Zhodnotiť, ako nám to ide
5. Proenvironmentálna výučba
   Zaujať ostatných
6. Informovanie a zapojenie komunity
   Zaktivizovať okolie
7. Ekokódex
   Zakresliť naše hodnoty

Naším 1. cieľom bolo zabezpečiť separovanie odpadu v škole. Splnené :) Separujeme!

2. cieľom je prostredníctvom enviroaktivít zvýšiť povedomie žiakov, miestnej komunity, ale aj povedomie učiteľov o nebezpečenstve nadmernej tvorby odpadu. Čakajú nás testy na enviromentálnu gramotnosť, zber batérií, workshopy na tému triedený zber odpadu, nekupujme to, čo nepotrebujeme, exkurzie do Spaľovní v Bratislave, zber PET vrchnákov a papiera, výmenná burza Prines, čo nepotrebuješ, možno sa hodí druhému a veľmi dúfame, že sa nám podarí vyrobiť infoekodomček, kde nájdeme údaje o tom, ako dlho trvá napríklad rozklad skla alebo plechovky či žuvačky v prírode.

Držte nám palce
Kolégium Zelenej školy

Čo je Zelená škola : Fotogaléria : Akcie : EAP : Kolégium : Kontakt : Spolupráca
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov