ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Bibliotéka 2011 - Festival detskej knihyLiterárne informačné centrum v spolupráci s vydavateľmi detskej literatúry pripravilo na tohtoročnú Bibliotéku sériu podujatí a workshopov v duchu sloganu Daniela Heviera Deti sú naše knihy.

Ani na chvíľu sme nezaváhali a prijali sme pozvanie na besedu so spisovateľmi a ilustrátormi.

Dňa 03.11.2011 v popoludňajších hodinách sa žiaci III. A, III.C a VI.C spolu s triednymi učiteľkami zúčastnili v Inchebe na podujatí "Čítame so Slniečkom". Stretli sme sa so šéfredaktorom časopisu Slniečko Ondrejom Sliackym, ktorý nielen píše pre deti, ale aj pôsobí ako profesor na Pedagogickej fakulte, kde študujú budúci učitelia. Porozprával nám o svojej spisovateľskej práci a prečítal rozprávku Ďuro Truľo zo svojej knihy Zakliata hora. Úsmevné čítanie o Ďurovi Truľovi, ktorý prišiel k chlpatej neveste v podaní Ondreja Sliackeho sa nám všetkým veľmi páčilo. Zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko pani Ľubica Kepštová priniesla žiakom ukázať prvé, teda najstaršie číslo časopisu Slniečko, ktoré bolo čiernobiele. Porozprávala nám o svojich literárnych začiatkoch, o svojej práci v Slniečku i o vlastnej knihe básní inšpirovanej svojimi dcérami s názvom Komínový panáčik. Na besede nechýbala ani spisovateľka Marta Šurinová, ktorá pravidelne pripravuje do Slniečka deťmi veľmi obľúbenú rubriku Deti v zelenom, ktorá bola vydaná aj knižne. Porozprávala nám o tom ako má rada prírodu a predstavila nám svoju knihu Krajinka s koníkom. Spisovateľov vystriedal sympatický ilustrátor Miloš Kopták, ktorý nám predstavil svoju najnovšiu knihu, ktorú nielen ilustroval, ale aj napísal a ktorá mala premiéru práve na tohtoročnej Bibliotéke. Deti, ktoré rady kreslia sa zúčastnili výtvarnej tvorivej dielne s ilustrátorom a spoločne vyzdobili pripravený papierový úľ zo škatule nádhernými rozprávkovými včelami. Posledné stretnutie bolo s ilustrátorom Bystríkom Vančom, ktorý ilustroval knihy Márie Ďuríčkovej Dunajská kráľovná a Prešporský zvon. Stretnutie so spisovateľmi a ilustrátormi prebehlo v príjemnej atmosfére a žiaci mali možnosť aktívne sa zapojiť do rozhovorov s hosťami.

Spoločne s deťmi sme vzdali hold detským knihám, ktoré majú čarovnú moc. Svojimi príbehmi a ilustráciami sa dotýkajú sŕdc, rozvíjajú fantáziu, učia spoznávať a porozumieť životu okolo nás. Stretnutia s tvorcami detských kníh patria k tým najkrajším, sviatočným... Takým bolo aj to naše tohtoročné stretnutie so spisovateľmi a ilustrátormi na Bibliotéke 2011.

Mgr. Stanislava Gabovičová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov