ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Cmorík v Ivanke pri DunajiV utorok 6.10.2009 pred obedom sa nám. sv. Rozálie uskutočnil koncert Petra Cmoríka a jeho bandu. O fantastickú atmosféru sa postaral nielen výborný výkon skupiny a spevákovo sympatické vystupovanie, ale hlavne päťsto detí, ktoré tancovali, spievali a skandovali. Aký bol dôvod tejto nezvyčajnej udalosti?

Koncert, ktorý Cmoro odohral zadarmo, ale zato s plným nasadením a vo skvelej forme, bol odmenou pre Lesoochranársku školu 2009. Základná škola M. R. Štefánika z Ivanky pri Dunaji vyhrala siedmy ročník súťaže o Lesoochranársku školu v konkurencii 44 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Oficiálne výsledky súťaže vyhlásili jej organizátori, Lesoochranárske zoskupenie VLK a Nadácia Zelená nádej už v júni, ale pre hektický čas na konci školského roka sa odovzdanie hlavnej ceny, ktorou bol tento koncert, presunulo na jeseň.

Trojčlenná porota zložená zo zástupcov LZ VLK, Nadácie Zelená nádej a pedagóga na 2. stupni základnej školy v Prešove sa na víťazovi zhodla jednohlasne. Táto škola upútala pestrosťou svojich celoročných aktivít, veľkou kreativitou, množstvom akcií mimo školu i tým, že o tejto svojej činnosti a o potrebe ochrany lesov informujú i širokú verejnosť prostredníctvom lokálnych novín. Jej pedagógovia pravidelne organizujú pre svojich žiakov pešie alebo bicyklové poznávacie výlety do prírodných rezervácií a vzácnych lesov. Stihli obdivovať národné prírodné rezervácie Šúr a Devínsku Kobylu, nádhernú oblasť Vydrice v Malých Karpatoch alebo Pečenského lesa – neznámej divočiny a klenotu lužných lesov v strede Bratislavy. Zberom podpisov sa tiež zapojili do petície za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. Okolitú prírodu neustále využívajú na veľmi kreatívne zážitkové učenie v prírode a tematické prednášky na škole (napr. znalec medveďov R.Rajchl a nepálsky horský vodca Ang Dawa Sherpa) alebo spojené s exkurziou do lesa organizujú po celý rok. Na škole pracuje prírodovedný krúžok a každoročne usporiada olympiády zamerané na spoznávanie prírody a jej ochranu, tento rok to bola Lesná olympiáda. Zaujímavo a milo robili osvetu potreby ochrany lesov tretiaci – sloganom „SOS!“ volá les na tričkách, ktoré si sami vyrobili.

David Ručka, október 2009


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov