ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji


Vážení rodičia,

Základná škola M. R. Štefánika bola úspešným žiadateľom o získanie finančného príspevku v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011“, keď projekt „Naša knižnica“ v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky získal dotáciu vo výške 3000 EUR.

V tejto súvislosti ste prispeli aj mnohí z Vás, keď od individuálnych darcov sa nám pre účely tohto projektu podarilo vyzbierať celkovú sumu 452,37 EUR.

Aj touto cestou ešte raz ďakujeme.

Veríme, že zmeny knižnice, ktoré zo získaných prostriedkov budeme môcť postupne realizovať oceníte, a že aj touto cestou budeme schopní svet kníh Vašim deťom priblížiť ešte viac ako doteraz.

S pozdravom,
Mgr. Monika Klimková
poverená vedením knižnice

V Ivanke pri Dunaji, dňa 21.11. 2011

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov