ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Hviezdoslavov KubínDňa 9. 3. 2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže: „Hviezdoslavov Kubín“ pre druhý stupeň. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V III. kategórii súťažili žiaci s prózou a poéziou. Na I. mieste v próze sa umiestnila žiačka Diana Vallová z 8. A a cenu poroty v poézii získala Dominika Pekárová z 8. A. Druhá kategória bola zastúpená žiakmi od piatej triedy po siedmu. V poézii súťažili štyria súťažiaci a na I. mieste sa umiestnila žiačka 5. A triedy Alžbetka Pločicová, v próze súťažilo 20 žiakov. Na I. mieste sa umiestnila žiačka 6. A Lea Hanicová, na II. mieste žiačky Janka Baričičová zo 7. A a Veronika Vašková zo 6. B, na III. mieste sa umiestili Marián Mráz a Olívia Kreutzová z 5. A. Tak, ako v III. kategórii i v II. kategórii sa udelila cena poroty, ktorú získali žiačky, Sandra Grňová zo 6. A a Petra Fialová z 5. B.

Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov Senci, kde budú reprezentovať našu školu.

Mgr. Hana Tereňová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov