ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Literárna exkurzia tretiakov


„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“

Jan Amos Komenský


V stredu 2. mája 2012 sme prišli na vyučovanie ako každé ráno, ale tentoraz sme neostali v škole. Odcestovali sme autobusom na literárnu exkurziu. Išli sme do Bziniec pod Javorinou. Práve tu sa narodila naša známa slovenská spisovateľka Ľudmila Podjavorinská. Navštívili sme dom, v ktorom žila a tvorila svoje nezabudnuteľné diela. Pamätná izba dodnes dýcha minulosťou. Videli sme pôvodné zariadenie a veci, ktoré používala. O živote a tvorbe pani spisovateľky nám pútavo a zaujímavo porozprával učiteľ z miestnej základnej školy, toho času už na dôchodku. Navštívili sme aj miesto posledného odpočinku na obecnom cintoríne. Položili sme kyticu kvetov k náhrobnému kameňu, ktorý má tvar otvorenej knihy. Zastavili sme sa aj pri pamätníku v tvare štvorlístka, ktorý sa nachádza v parku pred jej rodným domom.

Sme radi, že sme spoznali miesto, kde žila a tvorila táto vynikajúca spisovateľka.

Mgr. S. Gabovičová, Mgr. M. Šefčíková a žiaci III. A a III. C triedy© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov