ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Prezentácia Lesy v základnej školeV súvislosti so zbierkou a v rámci environmentálnej výchovy sa v máji 2008 podarilo pre viaceré triedy našej školy zorganizovať zaujímavú prezentáciu na tému Lesy. Prezentáciu nám prišli predniesť Michal Čorný a Martin Valentovič z LZ VLK Malé Karpaty. Pre štvrtákov až deviatakov mali pripravené pekné fotografie i informácie. Nebol to len o monológ, deti mali možnosť diskutovať, odpovedali na otázky a otázky i dávali. Niektorí žiaci prejavili veľké znalosti o prírode. Niektoré informácie z prezentácie sme využili i v nasledujúcom texte, ktorý sa snaží upozorniť na dôležitosť zachovania prirodzených lesov.

Môžu sa rúbať stromy v národnom parku?
Aj takú otázku dostali žiaci v priebehu prezentácie. Ako by ste odpovedali? Deti väčšinou prirodzene odpovedali, že nie, nemôžu. Na Slovensku sa však nielenže môže rúbať v národných parkoch, ale sa i rúbe, a možno viac ako kedykoľvek v minulosti.
Vyše 35 % rozlohy Slovenska sú chránené územia, z toho deväť národných parkov. Zákon o ochrane prírody a krajiny je však prísny na turistov (nemôžu sa pohybovať mimo vyznačených chodníkov), ale pomerne benevolentný k tým, ktorí rúbu stromy, strieľajú zvieratá, striekajú pesticídy.
Prísnejšie chránené sú prírodné rezervácie, ktoré však zaberajú iba 1,8% rozlohy krajiny. I tam však úrady udeľujú tisícky výnimiek každý rok. Potom sa stáva, že v najcennejšej časti Tatier (napr. v Tichej doline) sa pohybuje harvestor, ktorý sa podobá tanku, a okrem výrubu a spracovania kmeňov rozrýva pôdu širokými pásmi a likviduje mladé jarabiny, smreky, kvety, drobné živočíchy, hniezda, teda takmer všetok život v dosahu stroja (viď www.ticha.sk). Ľuďom je v rovnakej dobe vstup do lesa zakázaný. Aby neponičili prírodu, alebo aby nevideli ako sa hospodári v „prísne chránenom území“?

K čomu vlastne potrebujeme divočinu, nedotknuté lesy, v ktorých sa nezasahuje? V slovenských lesoch žije až 100 druhov cicavcov, 340 druhov vtákov, 3000 druhov húb, 5000 druhov rastlín, 5000 druhov baktérií, 17 000 druhov hmyzu. Nie je v silách človeka všetky tieto druhy dokonale spoznať a rozumieť im. Medzi všetkými organizmami v lese existuje až 10na17 potenciálnych vzťahov, z ktorých vieme opísať iba niektoré. Nie je preto namieste pýcha človeka nad svojimi znalosťami a umom, s ktorým ovláda prírodu. V mnohých prípadoch jeho snahy napravovať a vylepšovať vedú k pravému opaku.
A práve preto potrebujeme divočinu. Prirodzený karpatský prales, kde môžeme vzťahy medzi organizmami sledovať a skúmať v ich prirodzenosti.
V snahe vytvárať sieť evolučných lesov, LZ VLK otvára vlastné rezervácie a pripravuje podklady na vyhlasovanie štátnych rezervácii. Tak sa podarilo vyhlásiť súkromné rezervácie Vlčia a Rysia, zabezpečiť skutočnú ochranu v Suchej doline v Tatrách prenájmom pozemkov, rozšíriť rezerváciu Udava, vyhlásiť za rezerváciu pôvodný lužný les Bisce atď. Na území Bratislavského lesného parku ochranári usilujú o vyhlásenie rezervácie Pramene Vydrice (www.vydrica.sk). I obyvatelia Ivanky majú len niekoľko kilometrov do tohto príjemného prirodzeného lesa. Peší turisti tu nie sú nijako obmedzení, v návrhu je dovolené pohybovať sa i mimo chodníkov.

Stromy, o ktoré sa nemusíte báť To všetko je ale málo. Chýba skutočná ochrana zelene na Slovensku, ktorá by i do budúcnosti zabezpečila zachovanie obrovských prírodných hodnôt a tým i stability životného prostredia človeka. I vy môžete prispieť k ochrane slovenskej krajiny. Prinajmenšom svojim podpisom. V súčasnosti prebieha petícia Stromy, o ktoré sa nemusíme báť. Má dva body. Prvým je ochrana zelene v obciach. Žiada zákonodarcov, aby v zákone o ochrane prírody a krajiny zakotvili povinnosť miest a obcí vyhlásiť časť mestskej zelene za chránenú zeleň. Vyňať konkrétnu plochu chránenej zelene z takéhoto ochranného režimu by bolo možné len obecným referendom.
Druhým bodom je ochrana lesov. Žiada zákonodarcov, aby v zákone o lesoch a v zákone o ochrane prírody a krajiny zabezpečili ochranu lesov tak, aby na Slovensku vznikli územia, v ktorých sa nebude ťažiť za žiadnych okolností. Z tohto pravidla nesmú byť možné výnimky a vyňatie územia z takéhoto ochranného režimu by bolo možné len zmenou zákona.

Petíciu môžete podporiť na www.ekoforum.sk.

David Ručka


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov