ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Spoznávame lužné lesy


Dňa 24.05.2012 sme v rámci projektu „Kooperácia v ramsarskom manažmente nív v oblasti Moravy a Dyje“ a „Programu cezhraničnej spolupráce“ navštívili v sprievode animátorov Národný park Moravské luhy (Marchauen) a Národný park Dunajské luhy (Nationalpark Donau-Auen) v Rakúsku.

Už cesta luxusným autobusom bola pre mnohých nezabudnuteľným zážitkom.

Prvá zastávka bola za obcou Marchegg, kde sme navštívili najväčšiu európsku kolóniu bociana bieleho. Prvýkrát sa kolónia spomína už v roku 1890. Bociany tu hniezdia na starých odumretých duboch. Využili sme jedinečnú príležitosť na pozorovanie bocianov v čase ich najväčšej aktivity. Je to obdobie, kedy majú mladé a veľmi často lietajú za potravou, vďaka čomu je aj v okolí hniezd veľký pohyb. Pozorovali sme, ako sa pri výmene v hniezde, bocianí rodičia pozdravia klepotaním zobákov a prinesenú potravu odovzdajú svojim potomkom. Zoznámili sme sa aj s ďalšími živočíchmi žijúcimi v tejto lužnej krajine. Medzi vzácne druhy, ktoré hniezdia v okolí patrí orliak morský, haja červená, kaňa močiarna, volavka popolavá a bocian čierny.

Ďalšou zastávkou bolo Školské environmentálne centrum v obci Orth. Centrum je situované na Zámockom ostrove, kde sa žiaci mali možnosť bližšie oboznámiť s prírodou lužných lesov. Zblízka pozorovali živočíchy, rastliny lužných lesov a mokradí v ich životnom prostredí. Zaujímavým prekvapením bola podvodná pozorovateľňa, kde spoznávali a pozorovali život pod hladinou dunajského bočného ramena. Live – kamera nám zase umožnila pozorovať bocianiu rodinu žijúcu na vyhliadkovej veži v areáli zámku. V samotnom zámku sa žiaci pomocou interaktívnych aktivít dozvedeli o vzniku lužnej krajiny.

Preferujeme zážitkové učenie, pretože každé dieťa si veci a súvislosti oveľa ľahšie zapamätá a porozumie im, ak ich môže vnímať v reálnom živote a pokiaľ možno všetkými zmyslami...

...nič nie je v hlave, čo predtým nebolo v zmysloch.

Mgr. S. Gabovičová, Mgr. M. Šefčíková a žiaci III. A a III. C triedy© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov