ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Objednávky za rok 2011

zverejňované podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Číslo
dokladu
Názov partneraDátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
100 RENAR-revízia telov. zar.10.02.201124.02.2011
101 DIPOS, s.r.o.18.03.201101.04.2011
102 KANAL M.P.S.23.03.201106.04.2011
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov