ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Ocenenia školy

Čestný názov Čestné uznanie
Prinavrátenie čestného názvu
Základná škola M. R. Štefánika
Čestné uznanie pri príležitosti
40. výročia založenia školy
Diplom Diplom Diplom
Diplom za účasť v súťaži
"Chráň svoj strom"
"Strom roku 2003" Hlavná cena
"Strom je viac ako drevo"
Diplom Diplom Diplom
2. miesto v súťaži
"Spoznaj krásy Vydrice"
Čestné uznanie
zo súťaže Envirotázniky
Poďakovanie "Dunajský
majster umenia 2008"
Diplom Diplom Diplom
"Kto najlepšie vyčistí a označí
vodníčky či cestičky pre vodnú vílu?"
Certifikát za účasť
v matematickom seminári Taktik 2008
Titul Fakultnej školy
Pedagogickej fakulty UK
Diplom Diplom Diplom
1. miesto v súťaži
"Lesoochranárska škola 2009"
Potvrdenie účasti v projekte
KOMPARO 2010 - 8. ročník
Čestné uznanie v súťaži
"Lesoochranárska škola 2010"
Diplom Diplom Diplom
Medzinárodný deň sadenia stromov Certifikát za účasť
v matematickom seminári Taktik 2011
Modrá škola - Čestné uznanie
Diplom Diplom Diplom
Potvrdenie účasti v projekte
KOMPARO 2011 - 6. ročník
Potvrdenie účasti v projekte
KOMPARO 2011 - 8. ročník
Potvrdenie účasti v projekte
KOMPARO 2011 - 9. ročník
Diplom Diplom Diplom
Čestné uznanie za aktivity v súťaži
Lesoochranárska škola 2011
Potvrdenie účasti v projekte
KOMPARO 2013 - 8. ročník
Potvrdenie účasti v projekte
KOMPARO 2013 - 9. ročník
Diplom Diplom Diplom
Čestné uznanie za zapojenie
do súťaže Ľudské práva očami detí
1. miesto v súťaži Zbieram baterky! iKid certifikát
za úspešnú účasť Innovative Kid
Diplom Diplom Diplom
iKid
3. miesto
iKid
Cena KPMG
Komparo 2016
Diplom Diplom Diplom
Schoolovision 2016 Schoolovision 2017 Schoolovision 2017
Diplom Diplom Diplom
Schoolovision 2017 Schoolovision 2017
European Quality Label
Schoolovision 2018
Diplom Diplom
Schoolovision 2018 Schoolovision 2018
European Quality Label
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov