ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Otázky a odpovede


List rodičom

Opatrenia na zníženie rizika vzniku a šírenia nákazlivých chorôb

Ako sa chrániť pred kliešťom

Význam očkovania proti chrípke

Otázky a odpovede na tému vši

Peľová situácia

Pitný režim

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov