ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Žiacky parlament

Štatút Žiackeho parlamentu


Návrhy aktivít Žiackeho parlamentu

September

 1. Starostlivosť o školskú záhradu

Október

 1. Starostlivosť o školskú záhradu
 2. Súťaž - Najkrajšia vyrezávaná tekvica
 3. Súťaž - Jesenno-halloweenská výzdoba
 4. Besiedka - Mesiac úcty k starším
 5. Rozhlasové vysielanie
 6. Tematický deň - 27.10. „Halloween“

November

 1. Púšťanie šarkanov
 2. Rozhlasové vysielanie - Červená stužka
 3. Súťaž - Živá červená stužka
 4. Tematický deň - 18.11. „Červený deň“

December

 1. Rozhlasové vysielanie - sv.Barbora, sv.Mikuláš, sv.Lucia, ...
 2. Mikuláš
 3. Vianočné hry, akadémia, trhy
 4. Tematický deň - 16.12. „Mikulášska čiapka“

Január

 1. Rozhlasové vysielanie - Deň komplimentov
 2. Tematický deň - 20.1. „Svetríkový deň“

Február

 1. Karneval
 2. Filmová noc v škole
 3. Valentínska pošta
 4. Rozhlasové vysielanie - Deň bez mobilu, Deň chorých, ...
 5. Tematický deň - 17.2. „Filmový deň“

Marec

 1. Burza kníh
 2. Vynášanie Moreny
 3. Beseda so spisovateľom
 4. Nočný maratón v čítaní kníh
 5. Rozhlasové vysielanie - MDŽ, Divadlo, Kniha, Deň vody, ...
 6. Tematický deň - 24.3. "Čítací deň"

Apríl

 1. Súťaž - Najkrajší veľkonočný šibák
 2. Súťaž - Veľkonočná výzdoba tried
 3. Deň Zeme - Úprava školského dvora, výsadba kvetov
 4. Rozhlasové vysielanie - Zdravie, Deň narcisov, Deň Zeme,...
 5. Tematický deň - 21.4. „Zelený deň“

Máj

 1. Stavanie mája v školskej záhrade
 2. Májovica
 3. Deň Matiek
 4. Rozhlasové vysielanie - Máj, Červený kríž, Deň tulipánov,...
 5. Tematický deň - 19.5. „Šiltovkový deň“

Jún

 1. MDD
 2. Rozlúčka s deviatakmi
 3. Športový deň
 4. Rozhlasové vysielanie - MDD, Priateľstvo, Hudba,...
 5. Rozlúčkovica
 6. Tematický deň - 23.6. „Farebný deň“© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov