ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

"Týmto Ťa pasujem za prváka našej školy!"

To boli slová, ktoré počuli naši noví prváčikovia v stredu 5. októbra 2011 v Matičnom dome.

O tom, že to bola veľká udalosť svedčí nielen úctyhodný počet – 118 zapísaných žiakov, ale aj slávnosť, ktorú pripravilo riaditeľstvo ZŠ v spolupráci s jazykovou školou Nezábudka, ZUŠ-kou a Obecným úradom v Ivanke pri Dunaji. Hoci program nebol príliš dlhý, deti nielen pobavil ale aj zaujal. Cieľom programu bolo poukázať na rôzne kultúrne, športové či vzdelávacie aktivity, ktoré majú k dispozícii žiaci základnej a umeleckej školy v Ivanke pri Dunaji.

Ako moderátorka nás programom sprevádzala žiačka ZŠ Janka Baričičová, ktorá si viedla naozaj veľmi dobre. Po krátkom privítaní nasledovalo veľmi milé vystúpenie žiakov ZUŠ, Liliany Dodokovej (zobcová flauta) a Petra Špačeka (gitara).

Pani starostka Magdaléna Holcingerová zasa privítala našich najmenších krátkym rozprávaním o pasovaní.

Ďalej nasledovalo gitarové duo P. Špaček a M. Čerňanský, ktorí hudobne doplnili aj samotné pasovanie. U prváčikov mal veľký ohlas aj pán učiteľ Mažári, ktorý z prózy Tatko prvák od Daniela Heviéra urobil veľmi zábavné divadelné vystúpenie.

Pred samotným pasovaním ešte vystúpil súbor mažoretiek Ariella, ktorých vynikajúce vystúpenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých významných podujatí nielen v našej obci.

Dôležitú úlohu zohral aj „pán vojak“ pán Bilský z klubu vojenských historikov - Tatranci, ktorý našich prváčikov symbolicky pasoval v dobovej uniforme.

Na záver dostal každý prváčik na pamiatku knižku od Rodičovského združenia pri ZŠ a taštičku plnú milých sponzorských darov. Zdalo sa, že uvítaniu sa tešili nie len deti ale aj ich rodičia, starí rodičia a všetci, ktorí na túto slávnosť prišli.

Touto cestou by sme radi POĎAKOVALI všetkým ochotným a obetavým účinkujúcim, ďalej pani starostke a pracovníkom Obecnému úradu za poskytnutie a úpravu priestorov, pani učiteľkám za spoluprácu, pani družinárkam za pomoc a krásnu výzdobu, pani Eve Kliskej za jej ústretovosť, pánovi Bilskému za ochotu a samozrejme všetkým vám našim novým prváčikom za to, že ste sa tak statočne držali.

Lenka Drobcová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov